Essenga

NL / ENIndustriële projecten


Voor onze industriële klanten nemen wij het energieverbruik en de bedrijfsprocessen onder de loep om te analyseren welke, al dan niet, hernieuwbare oplossingen we het best kunnen integreren en op welke manier. Dit om enerzijds het rendement van uw bedrijf te verhogen, en anderzijds om een duurzame bedrijfsvoering te garanderen op lange termijn.

Essenga onderzoekt voor u de technische haalbaarheid van het project, maar ook de financiële rentabiliteit op lange termijn. Zo ontwikkelen we engineering oplossingen waarbij we de verschillende groene energiebronnen, die binnen eenzelfde project ingezet worden, optimaal gaan benutten om een zo hoog mogelijke ROI te behalen. We onderzoeken graag welke van onderstaande technieken het meest geschikt zijn voor uw bedrijf en welk rendement ze u kunnen opleveren. U kan bij ons terecht voor zowel advies, installatie en onderhoud, als het volledige project management.


Industriële automatisering

Essenga ontwikkelt gebruiksvriendelijke industriële automatisering op maat en hoofdzakelijk gericht op hernieuwbare energie. We behandelen uw automatiseringsproject indien gewenst van engineering tot installatie. Zowel nieuwe projecten als het aanpassen van bestaande installaties behoren tot de mogelijkheden.

Windenergie

De bewegingsenergie van lucht kunnen we door middel van windenergieconvectoren omzetten in o.a. elektriciteit. Het is een zeer milieuvriendelijk alternatief want windturbines wekken elektriciteit op zonder uitstoot van luchtvervuilende stoffen. Wel moet er rekening gehouden worden met mogelijke geluidshinder en slagschaduw door de roterende wieken.

Zonne-energie

Het fiscaal voordeel voor zonnepanelen werd dan wel afgeschaft, toch blijft investeren in zonne-energie een verstandige en rendabele keuze. De zonnepanelen zelf zijn immers sterk in prijs gedaald, waardoor ze zeker nog de concurrentie kunnen aangaan met andere groene energiebronnen. Afhankelijk van uw elektriciteitsverbruik en –profiel, hebt u uw investering na ongeveer 8 à 9 jaar terugverdiend. Bovendien is zonne-energie onuitputtelijk en zijn de zonnepanelen recycleerbaar. Een hoogst milieuvriendelijk alternatief dus!

Warmtepompen

Een warmtepomp haalt warmte uit de bodem, het water of de lucht , waarna deze onder druk op hogere temperatuur wordt gebracht en door middel van een speciale vloeistof die warmte in de centrale verwarmingsinstallatie kan pompen of voor de verwarming van water kan zorgen. Dit milieuvriendelijk alternatief voor een klassieke verwarmingsinstallatie levert wel pas rendement op bij gebruik in goed geïsoleerde ruimtes. In combinatie met bijvoorbeeld vloerverwarming in een degelijk geïsoleerd pand zijn de resultaten ronduit schitterend. Een warmtepomp kan ook instaan voor het opwarmen van sanitair water en zelfs voor koeling zorgen, afhankelijk van de installatie.

Warmtekrachtkoppeling (WKK)

Wat energievoorziening betreft denken de meeste mensen aan elektriciteit, waarbij de thermische energie (warmte) vergeten wordt. Meestal worden elektriciteit en warmte door afzonderlijke installaties opgewekt. Met een warmtekrachtkoppeling kan u beide energievormen gezamenlijk opwekken. Hierdoor is er gemiddeld een 15% minder brandstof nodig om samen eenzelfde hoeveelheid warmte en elektriciteit te produceren, en levert dit u dus een flinke besparing op. Wanneer we de WKK laten werken op hernieuwbare energiebronnen kan u zelfs nog veel meer besparen. Een WKK kan zowel bestaan uit een conventionele gasverbrandingsmotor als een gasturbine.

Warmterecuperatie

Bij veel industriële processen gaat er nog te veel energie verloren in de schouw. Warmte op hogere temperatuur wordt niet benut omdat het meerwaarde geeft aan het productieproces. Deze ‘verloren’ warmte kan echter wel benut worden om elektriciteit op te wekken d.m.v. een ORC-installatie. Een organische rankinecyclus of ORC is een rankine-proces met een organisch oplosmiddel zoals propaan, isobutaan, isopentaan of ammoniak in plaats van stoom. Vaak wordt daarbij een turbine toegepast. Omdat een organisch oplosmiddel een lager kookpunt heeft dan water, laat de ORC toe om energie te halen uit een lagere temperatuur tot zelfs 100°C. Deze cyclus is dan ook vooral geschikt voor het benutten van restwarmte. Ook benutting van stortgas (dat vanwege de wisselende samenstelling ongeschikt is voor een verbrandingsmotor), aardwarmte en zonne-energie geconcentreerd door parabolische spiegels behoort tot de mogelijkheden.

Biomassaverbranding

Wanneer afval en plantaardig materiaal (biomassa) verbrand worden komt er energie vrij. Deze energie is CO2-neutraal: bij de verbranding komt er namelijk nooit meer CO2 vrij dan er opgenomen werd door de biomassa. Wanneer men biomassa goed benut dan is ze op basis van kostprijs een van de meest competitieve bronnen van hernieuwbare energie. Het is ook een quasi onuitputtelijke bron en bovendien een milieuvriendelijke oplossing omdat we zo de afvalberg aanzienlijk kunnen reduceren en omzetten in bruikbare energie.

Biovergisting

Ook biovergisting zorgt voor de productie van duurzame energie. Het voordeel bij elektriciteitsproductie door middel van biogassen is dat we hierbij niet afhankelijk zijn van de weersomstandigheden, wat wel het geval is bij zonne-energie en windenergie. Vele bedrijven kozen reeds voor biogas en vergisting. Het is een milieuvriendelijke oplossing en een technologie die redelijk eenvoudig te implementeren is.